BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Sritys

Konkursai

Galiojantis
Iki pateikimo liko:
31 d. 4 val. 16 min.
Socialinė apsauga

NVO, TEIKIANČIŲ SAVIVALDYBĖS LYGMENS NESPECIALIZUOTAS PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGAS ASMENIMS GULIMOJE PADĖTYJE, PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONKURSAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių savivaldybės lygmens nespecializuotas pacientų pavėžėjimo paslaugas asmenims gulimoje padėtyje (toliau – Transporto paslaugos), projektų atrankos ir finansavimo konkursą.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 30-53/24 patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais.

Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, kurios yra įregistravusios nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre ir yra registruotos ir (ar) veiklą vykdo Savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas ir (ar) uždaviniai, ir (ar) veiklos rūšis, susiję su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu.

Transporto paslaugos turės būti teikiamos automobiliais pritaikytais vežti asmenis gulimoje padėtyje (be sveikatos priežiūros specialisto).

2024-05-30 Sužinok daugiau
Galiojantis
Iki pateikimo liko:
21 d. 5 val. 21 min.
Sportas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS REMIAMŲ JAUNOJO SPORTININKO KREPŠELIO PROGRAMŲ FINANSAVIMAS

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto lėšomis remiamų jaunojo sportininko krepšelio programų finansavimo atrankoje.

 

2024-05-27 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių Palydėjimo paslaugą nepilnamečiams, ne ES piliečiams, projektų atrankos ir finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių Palydėjimo paslaugą nepilnamečiams, ne ES piliečiams, projektų atrankos ir finansavimo konkursą.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymu „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ Nr. 30-53/24 patvirtintaisVilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais.

2024-04-11 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių psichosocialinę pagalbą suaugusiems ir jaunuoliams, pabėgusiems nuo karo Ukrainoje, projektų atrankos ir finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių psichosocialinę pagalbą suaugusiems ir jaunuoliams, pabėgusiems nuo karo Ukrainoje,  projektų atrankos ir finansavimo konkursą.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymu „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ Nr. 30-53/24 patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais.

2024-04-08 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos dėl priemonių vykdymo ir įgyvendinimo 2024 m. rėmimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) siekdama didinti Vilniaus miesto gyventojų neturinčių darbo integraciją į darbo rinką sudarant galimybes joje išsilaikyti, mažinant gyventojų socialinę įtampą bei atskirtį, suteikiant galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, skatinant Vilniaus miesto gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje, ugdant darbo, profesinius ir praktinius įgūdžius, didinant galimybes susirasti nuolatinį darbą, kompleksiškai sprendžiant gyventojų užimtumo problemas skelbia konkursą ir kviečia visus Savivaldybėje veiklą vykdančius juridinius asmenis, nepriklausomai nuo jų teisinės formos (toliau – Darbdaviai) bei atitinkančius numatytus kriterijus teikti paraiškas subsidijai gauti už įdarbintus asmenis.

2024-04-09 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimas Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms tikslai – puoselėti Vilniaus miesto tapatybę, skatinti Lietuvos piliečius domėtis Vilniaus miesto istorija, tirti Vilniaus miesto istoriją, siekiant istorinės atminties gyvybingumo ir įprasminimo, didesnės Vilniaus miestui aktualių istorinių įvykių, reiškinių, asmenybių ir jų veiklos sklaidos.

Stipendijos yra skiriamos vieną kartą per metus humanitarinių, socialinių, gamtos ir kitų mokslo krypčių mokslininkams ir (ar) tyrėjams bei mokslininkų ir (ar) tyrėjų organizacijoms.

2024-02-29 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Jaunimas

Vaikų vasaros stovyklų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius kviečia teikti paraiškas 2024 m. vaikų vasaros stovyklų konkursui.

Paraiškos su priedais priimamos – per 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (nuo 2024 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d.).

Konkurso tikslai:

  • sudaryti galimybes prasmingai užimti vaikus vasaros atostogų metu už tėvams prieinamą kainą;
  • ugdyti vaikų socialines-emocines kompetencijas ir kultūrinę edukaciją;
  • skatinti fizinį aktyvumą ir gamtos pažinimą.
2024-03-01 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų konkursas (II etapas)

Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto tikslas – palaikyti, skatinti ir sudaryti sąlygas Vilniaus miesto mėgėjų meno kolektyvams aktyviai dalyvauti miesto kultūriniame gyvenime, išlaikyti ir propaguoti tautinį identitetą, skleisti tautos etninės kultūros paveldą, pasiruošti dalyvavimui 2024 m. Dainų šventės renginiuose.

2024-02-05 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Bendruomenės

Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų konkursas | 2024 m.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2024 m. vasario mėn. 7 d. iki 2024 m. kovo 7 d. imtinai skelbia Nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros srityse, skatinti bendruomeninių veiklų plėtrą Savivaldybėje, siekiant į vietos bendruomenių poreikių tenkinimą kuo plačiau įtraukti nevyriausybines organizacijas.

2024-02-07 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Sveikatingumas

Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos 2024 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2024 metų savižudybių prevencijos įgyvendinimo priemonių veikloms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos lėšomis.

Veiklų tikslas – sukurti tvarią tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą, kuri užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams savižudybių ir jų prevencijos supratimui gerinti, ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei nusižudžiusiųjų artimiesiems, siekiant mažinti savižudybių rodiklį Vilniaus mieste.

2024-01-22 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

NVO, TEIKIANČIŲ TRANSPORTO PASLAUGAS ASMENIMS SU NEGALIA (ARBA RIBOTO MOBILUMO ASMENIMS), PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONKURSAS

Vilniaus miesto savivaldybės socialinės gerovės skyrius kviečia dalyvauti konkurse Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotas nevyriausybines organizacijas, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir yra įregistravusios nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre. Konkurse dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso paslaugų teikimu.

Transporto paslaugos turės būti teikiamos Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu.

Transporto paslaugos teikiamos asmenims, kuriems nustatytas transporto paslaugų poreikis ir priimtas sprendimas dėl transporto paslaugų skyrimo.

Transporto paslaugos turi būti teikiamos asmenims su negalia pritaikytomis transporto priemonėmis, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

2024-01-15 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Asmeninės pagalbos teikėjų atrankos konkursas

 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 4 dalį – Už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybės užtikrinimą atsako savivaldybių institucijos, skelbia asmeninės pagalbos teikėjų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia, projektų atrankos konkursą.

2023-12-15 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Sveikatingumas

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius kviečia teikti paraiškas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių finansavimo konkursui.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių konkursui paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitose sveikatinimo srityse (išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė). Sveikatinimo sritis turi būti numatyta organizacijos įstatuose (nuostatuose) ir vykdoma ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Priemonių rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

2024-01-12 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Jaunimas

JAUNIMO PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius nuo 2024 kovo 1 d. iki 2024 m. kovo 30 d. (imtinai) kviečia teikti paraiškas Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimui. 

 

Konkurso tikslas - atrinkti ir finansuoti jaunimo praktinių įgūdžių paslaugas teikiančių organizacijų projektus, siekiant kompleksiškai teikti asmeninių ir socialinių jauno žmogaus įgūdžių ugdymo paslaugas, suteikiant jam žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą.

2024-03-01 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas, projektų atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyrius, įgyvendindamas Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašą, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas, projektų atrankos konkursą.

2023-11-20 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Jaunimas

Darbo su jaunimu gatvėje projektų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius nuo 2023 gruodžio 20 d. iki 2024 m. sausio 20 d. (įskaitytinai) kviečia teikti paraiškas darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimui. 

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti darbą su jaunimu gatvėje vykdančių organizacijų projektus, siekiant mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

2023-12-20 Sužinok daugiau
Galiojantis
Iki pateikimo liko:
2 d. 5 val. 20 min.
Jaunimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. birželio 1 d. (imtinai) kviečia teikti paraiškas Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos finansavimui. 

Programa siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros metu, ne ugdymo proceso metu skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įgyjant praktinių ir profesinių įgūdžių. Programos vykdymo terminas – liepos– rugpjūčio mėnesiais, ne ugdymo proceso metu.

Kompensacija yra skirta darbdaviams, pagal Programą įdarbinusius jaunuolius, kompensuojant dalį darbo vietos išlaikymo kaštų Programoje nustatyta tvarka.

2024-03-01 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Sportas

Aukšto meistriškumo moterų futbolo projektų atranka

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto lėšomis finansuojamų aukšto meistriškumo moterų futbolo projektų atrankoje.

Atrankos tikslas – atrinkti ir finansuoti aukšto meistriškumo moterų futbolo projektus, turinčius išliekamąją vertę, kurių metu siekiama unikalių ir konkrečių su aukšto meistriškumo sporto vystymu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų.

2023-11-10 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Sportas

Sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atranka

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2023 m. lapkričio mėn. 21 d. iki  gruodžio mėn. 18 d. imtinai kviečia dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankoje.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti sporto projektus, kurie skatina Vilniaus miesto visuomenę aktyviai sportuoti, didina naujų sporto dalyvių įsitraukimą į sveiką gyvenseną, ugdo ir šviečia miesto bendruomenę sporto ir sveikos gyvensenos temomis, skatina bendruomeniškumą tarp skirtingų socialinių visuomenės segmentų, sporto klubų, ugdymo įstaigų, taip pat inicijuoja moksleivių fizinį aktyvumą ir prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių bei neįgaliųjų asmenų įsitraukimo į aktyvų socialinį gyvenimą.

2023-11-21 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2024 m. projektams

Kultūros rėmimo programų projektų konkurso (toliau – konkursas) tikslas – skatinti ir stiprinti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno projektus, bei taip prisidėti prie Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kultūros politikos strateginių tikslų (visiems vilniečiams prieinamesnė įvairi aukštos vertės kultūra; Vilnius yra plačiau žinomas ir vertinamas meno ir kultūros vartotojų bei kūrėjų iš užsienio; efektyviau puoselėjamas daugiakultūris Vilniaus tapatumas; kylanti kultūros sektoriaus teikiamų paslaugų kokybė) įgyvendinimo.

Kiekvienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas, iš kurių visos 3 paraiškos gali būti teikiamos į tą pačią programą.

2023-11-20 Sužinok daugiau
Galiojantis
Iki pateikimo liko:
124 d. 5 val. 20 min.
Jaunimas

Vilniaus jaunimo programų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius kviečia teikti paraiškas Vilniaus miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto lėšomis remiamų jaunimo programų projektų finansavimui. 

Paraiškos su priedais priimamos:

-Vilniaus jaunimo organizacijų galimybių plėtojimo ir institucinės paramos paprogramei – per 60 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo;

-Vilniaus jaunimo iniciatyvų skatinimo paprogramei – iki einamųjų metų spalio 1 d.

Konkurso tikslai:

  • skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje; 
  • stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ar neformalias jaunimo grupes;
  • skatinti priemones, kuriomis siekiama didinti jaunų žmonių užimtumą Savivaldybėje; 
  • skatinti veiklas ir paslaugas, gerinančias jaunų žmonių psichosocialinę padėtį, sveiką gyvenseną; 
  • skatinti  žalumą ir tvaraus elgesio iniciatyvas  jaunų žmonių tarpe; 
  • skatinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją. 
2023-12-20 Sužinok daugiau
Galiojantis
Iki pateikimo liko:
155 d. 5 val. 20 min.
Jaunimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNŲJŲ TALENTŲ RĖMIMO PROGRAMA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius nuo 2023 gruodžio 20 d. iki 2024 m. lapkričio 1 d. (imtinai) kviečia teikti paraiškas jaunųjų talentų rėmimo programos paramai gauti.

Konkurso tikslassudaryti galimybę jauniesiems talentams dalyvauti ir atstovauti Vilniaus miestą tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, parodose, varžybose ir kituose renginiuose.

2023-12-20 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto tikslas – palaikyti, skatinti ir sudaryti sąlygas Vilniaus miesto mėgėjų meno kolektyvams aktyviai dalyvauti miesto kultūriniame gyvenime, išlaikyti ir propaguoti tautinį identitetą, skleisti tautos etninės kultūros paveldą, pasiruošti dalyvavimui 2024 m. Dainų šventės renginiuose.

 

2023-09-12 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas prekybos žmonėmis prevencijos srityje užsieniečiams, projektų atrankos ir finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius įgyvendindamas sutartį dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ įgyvendinimo skelbia Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas prekybos žmonėmis prevencijos srityje užsieniečiams, projektų atrankos ir finansavimo konkursą.

2023-08-01 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių psichosocialinė pagalbą užsieniečiams, projektų atrankos ir finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius įgyvendindamas sutartį dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ įgyvendinimo skelbia Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių psichosocialinė pagalbą užsieniečiams, projektų atrankos ir finansavimo konkursą.

2023-08-01 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių savipagalbos užsiėmimus užsienietėms moterims ir merginoms, projektų atrankos ir finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius įgyvendindamas sutartį dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ įgyvendinimo skelbia Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių savipagalbos užsiėmimus užsienietėms moterims ir merginoms, projektų atrankos ir finansavimo konkursą.

2023-08-01 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Jaunimas

ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2024 METAIS KONKURSAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius nuo 2023 gruodžio 20 d. iki 2024 m. sausio 20 d. (įskaitytinai) kviečia teikti paraiškas Vilniaus miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto lėšomis remiamų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimui. 

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektus ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

2023-12-20 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių Šeimos konferencijos paslaugas šeimoms, projektų atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių Šeimos konferencijos paslaugas projektų atrankos konkursą. 

2023-05-25 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos dėl priemonių vykdymo ir įgyvendinimo 2023 m. rėmimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) siekdama didinti Vilniaus miesto gyventojų neturinčių darbo integraciją į darbo rinką sudarant galimybes joje išsilaikyti, mažinant gyventojų socialinę įtampą bei atskirtį, suteikiant galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, skatinant Vilniaus miesto gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje, ugdant darbo, profesinius ir praktinius įgūdžius, didinant galimybes susirasti nuolatinį darbą, kompleksiškai sprendžiant gyventojų užimtumo problemas skelbia konkursą ir kviečia visus Savivaldybėje veiklą vykdančius juridinius asmenis, nepriklausomai nuo jų teisinės formos (toliau – Darbdaviai) bei atitinkančius numatytus kriterijus teikti paraiškas subsidijai gauti už įdarbintus asmenis.

2023-05-11 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Socialinių paslaugų organizacijų, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, apdovanojimų konkursas.

Organizuojamas socialinių paslaugų organizacijų, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, apdovanojimų konkursas. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius organizuodamas 2023 metų Vilniaus miesto socialinių darbuotojų dienos minėjimo šventę ir siekdamas skatinti socialinių paslaugų plėtrą, kokybę, inovatyvumą ir bendradarbiavimą organizuojant šių paslaugų teikimą Savivaldybės teritorijoje, skelbia socialinių paslaugų organizacijų, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, apdovanojimų konkursą. 

2023-05-02 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas romų bendruomenės moterims/mergaitėms projektų atrankos konkursas.

Organizuojamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas romų bendruomenės moterims/mergaitėms projektų atrankos konkursas. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius įgyvendindamas Vilniaus romų integracijos į visuomenę 2020–2023 metų programos 4-ą tikslą – „Siekti socialinės atskirties mažinimo“, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas romų bendruomenės moterims/mergaitėms projektų atrankos konkursą. 

2023-03-03 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Socialiai atsakingo verslo projektų finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, siekdamas aktyvinti socialiai pažeidžiamų asmenų (toliau – paslaugų gavėjų grupės) dalyvavimą darbo santykiuose, skelbia Socialiai atsakingo verslo projektų finansavimo konkursą. 

Konkurse kviečiamos dalyvauti Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, yra įregistravusi nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre ir yra registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso paslaugų teikimu.

2023-01-31 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Sveikatingumas

Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos 2023 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2023 metų savižudybių prevencijos įgyvendinimo priemonių veikloms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos lėšomis.

Veiklų tikslas – sukurti tvarią tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą, kuri užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams savižudybių ir jų prevencijos supratimui gerinti, ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei nusižudžiusiųjų artimiesiems, siekiant mažinti savižudybių rodiklį Vilniaus mieste.

2022-12-30 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Sveikatingumas

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius kviečia teikti paraiškas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių finansavimo konkursui.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių konkursui paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitose sveikatinimo srityse (išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė). Sveikatinimo sritis turi būti numatyta organizacijos įstatuose (nuostatuose) ir vykdoma ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Priemonių rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

2022-12-19 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Kino edukacinių programų finansavimo konkursas

Konkurso tikslai – puoselėti Vilniaus miesto kino edukacijos ir kino kultūros sklaidos veiklas ir skatinti kino kultūros ir kino kūrėjų kūrybinę raišką.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, neatsižvelgiant į jų teisinę formą, kurių buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir kurie užsiima ar verčiasi kino srities veikla.

Konkurse negali dalyvauti kino srities organizacijos, gaunančios nuolatinį valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą savo veiklai vykdyti.

2023-01-09 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Bendruomenės

Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2022 m. gruodžio mėn. 21 d. iki 2023 m. sausio 19 d. imtinai skelbia Nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros srityse, skatinti bendruomeninių veiklų plėtrą Savivaldybėje, siekiant į vietos bendruomenių poreikių tenkinimą kuo plačiau įtraukti nevyriausybines organizacijas.

2022-12-21 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Nemokamo maitinimo paslaugų teikimo nepasiturintiems asmenims projektų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių nemokamo maitinimo paslaugas nepasiturintiems asmenims, projektų finansavimo konkursą. Konkursas vykdomas vadovaujantis "Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais". 

Projektų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. Projektų finansavimas gali būti skiriamas 3 metams Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka.

 

2022-12-21 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Aplinka ir miesto plėtra

Meno rėmimo programa "Kuriu Vilnių"

Pagrindiniai programos „Kuriu Vilnių“ uždaviniai yra atskleisti konkrečių miesto viešųjų erdvių identitetą ir skatinti teigiamus estetinius ir socialinius vietos ir bendruomenės pokyčius, menininkų raišką mieste, suburti gyventojų bendruomenes ir menininkus, gyvinti socialinę aplinką, aktyvinti verslo dalyvavimą kūrybiškai atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto meno tema.

2023-04-20 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2023 m. projektams

Informuojame, kad dėl Valdžios vartų sistemos nesklandumų konkurso paraiškų teikimo terminas atidedamas iki 2022 m. gruodžio 5 d. 12 val.

Konkurso tikslas – finansuoti kultūros sektoriaus ne pelno siekiančių organizacijų veiklą, siekiant skatinti ir stiprinti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno projektus. Konkurso uždaviniai – skirti tikslinį finansavimą naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinti kultūros ir meno inovacijas, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, tautinių bendrijų veiklą, skatinti naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei, socialinės atskirties mažinimą. Konkursu siekiama skatinti prasmingo turinio projektus, stiprinti kultūros organizacijų gebėjimą teikti konkurencingas paraiškas ir sąžiningai konkuruoti tarp kitų kultūros organizacijų, stiprinti Vilniaus miesto gyventojų susidomėjimą kultūra.

2022-11-07 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Integralios pagalbos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursas

Partnerių  atrankos tikslas – atrinkti partnerius, įgyvendinsiančius 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą (toliau – Projektas) ir teiksiančius integralią pagalbą Vilniaus miesto savivaldybėje. Projekto pareiškėja – Europos socialinio fondo agentūra. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022–2029 metai. Projekto vertė ir paslaugų teikimo įkainiai bus nustatyti Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

Partnerių atrankoje gali dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybėje veikiantys viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, teikiantys integralią pagalbą ir turintys ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje patirtį.

2022-11-10 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Muziejų edukacinių programų finansavimo konkursas

Konkurso tikslai:

1. saugoti ir puoselėti Vilniaus miesto kultūros tapatumą bei jį aktualinti, ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų savimonę;

2. susieti kultūros paveldo vertybių kaupimą, saugojimą, tyrimus, restauravimą ir konservavimą su visuomenės kultūros poreikių tenkinimu ir kultūros paslaugų bei informacijos visuomenei teikimu;

3. skatinti muziejų atvirumą ir didesnę integraciją į Vilniaus miesto gyvenimą;

4. skatinti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, inovatyvių, interaktyvių, kūrybiškų ir įtraukių edukacinių programų vykdymą ir plėtrą.

2023-01-09 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Konkursas Vilniaus miesto kultūros organizacijos statusui gauti

Konkurso tikslai:
1. stiprinti Vilniaus mieste veikiančias profesionaliojo meno įstaigas ir skatinti jų konkurencingumą;
2. skatinti aukšto meistriškumo kūrybą ir jos integraciją į nacionalinę ir tarptautinę kultūrinę erdvę;
3. aktyvinti kultūros organizacijų komunikaciją garsinant Vilniaus vardą;
4. užtikrinti profesionaliojo meno kūrinių prieinamumą visoms visuomenės grupėms;
5. įtraukti jaunuosius kūrėjus bendrai veiklai, sudaryti jiems sąlygas pristatyti visuomenei savo kūrybą.

2022-10-03 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Sportas

Sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atranka

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2022 m. lapkričio mėn. 21  d. iki  gruodžio mėn. 16 d. imtinai kviečia dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankoje.

Konkurso tikslas −  atrinkti ir finansuoti sporto projektus, kurie skatina Vilniaus miesto visuomenę aktyviai sportuoti, didina naujų sporto dalyvių įsitraukimą į sveiką gyvenseną, ugdo ir šviečia miesto bendruomenę sporto ir sveikos gyvensenos temomis, skatina bendruomeniškumą tarp skirtingų socialinių visuomenės segmentų, sporto klubų, ugdymo įstaigų, taip pat inicijuoja moksleivių fizinį aktyvumą ir prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių bei neįgaliųjų asmenų įsitraukimo į aktyvų socialinį gyvenimą.

2022-11-21 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2022 m. III ir IV ketvirčių projektams

Kultūros rėmimo programų projektų konkurso tikslas – finansuoti kultūros sektoriaus organizacijų veiklą, siekiant skatinti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno projektus. Konkurso uždaviniai – skirti tikslinį finansavimą naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinti Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, tautinių bendrijų veiklą, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, skatinti naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei, kultūros ir meno inovacijas, socialinės atskirties mažinimą.

2022-05-10 Sužinok daugiau