BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių finansavimo konkursas

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2024-01-12 iki 2024-02-12
Atsakingas padalinys:
Sveikatos apsaugos skyrius
Paslaugos vykdytojas
Raminta Kudabienė tel. (85) 2112651, el. p. raminta.kudabiene@vilnius.lt; Akvilė Sakalauskaitė, tel. +370 645 99 620, el. p. akvile.sakalauskaite@vilnius.lt
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2024-02-12

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius kviečia teikti paraiškas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių finansavimo konkursui.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių konkursui paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitose sveikatinimo srityse (išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė). Sveikatinimo sritis turi būti numatyta organizacijos įstatuose (nuostatuose) ir vykdoma ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Priemonių rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Priemonė – tam tikrą laiką įgyvendinama kryptingos veiklos priemonių visuma, skirta paslaugai suteikti ar produktui sukurti, kuris yra skirtas visuomenės sveikatai išsaugoti, prevencijai, profilaktikai, sveikatos edukacijai vykdyti.


Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

1. Psichikos sveikatos stiprinimas. Krypties temos:

1.1. psichikos sveikatos stiprinimas ir psichikos sveikatos raštingumo didinimas;

1.2. psichologinė pagalba ir emocinė parama šeimoms, susidūrusioms su kriziniu nėštumu, susilaukusioms naujagimio, neišnešioto naujagimio, naujagimio su negalia;

1.3. psichologinė pagalba ir emocinė parama elgesio, raidos ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams ir jų šeimoms;

1.4. psichologinė pagalba ir emocinė parama asmenims, patiriantiems valgymo sutrikimus ir jų artimiesiems;

1.5. psichologinė pagalba ir emocinė parama onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems;

1.6. specialistų, teikiančių psichologinę pagalbą ir emocinę paramą, kompetencijų tobulinimas.

 

2. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, intervencija ir žalos mažinimas. Krypties temos: 

2.1. pagalba psichoaktyviąsias medžiagas vartojančių asmenų artimiesiems;

2.2. specialistų, dirbančių su vaikais ir jaunimu, kompetencijų tobulinimas;

2.3. naktinio pasilinksminimo vietų darbuotojų kompetencijų tobulinimas;

2.4. naktinio pasilinksminimo vietų lankytojų švietimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir su tuo susijusių pasekmių klausimais.

 

3. Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija. Krypties temos:

3.1. informuotumo apie prevencines programas didinimas;

3.2. sveikatos raštingumo apie lėtines neinfekcines ligas (širdies ir kraujagyslių ligų, onkologinių susirgimų, nervų sistemos ligų, cukrinio diabeto) stiprinimas ir plėtojimas;

3.3. burnos sveikatos stiprinimas.

 

4. Užkrečiamųjų ligų prevencija. Krypties temos:

4.1. lytiškai plintančių infekcijų prevencija;

4.2. skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų prevencija, gerųjų praktikų komunikacija ir viešinimas.

 


PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA: 

Viena organizacija gali teikti tik 1 paraišką.

Prieš teikiant paraišką prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo nuostatais, ypač su nuostatų 5 priede pateiktais priemonės paraiškos vertinimo kriterijais.

Elektroninę paraišką ir papildomus dokumentus turi teisę teikti organizacijos vadovas (prisijungęs per organizacijos bankinius prisijungimus arba per kitas elektronines atpažinties priemones) arba jo įgaliotas asmuo.

Svarbu! Siekiant ateityje išvengti nesklandumų dėl prieigos prie elektroninės paraiškos ir metinės priemonės įgyvendinimo ataskaitos teikimo, rekomenduojame prisijungti ir paraišką teikti per juridinio asmens paskyrą, o ne per fizinio asmens paskyrą.

Prie paraiškos pridedamų papildomų dokumentų sąrašas nurodytas paraiškos formoje. 


 

Reglamentuojantys teisės aktai:

Priemonių vertinamas ir atranka vykdomi vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos ir vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d.  įsakymu Nr. 30-3738/22 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos ir vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/130544507bb611ed964ce058db666078/asr

Viena organizacija gali teikti tik 1 paraišką.

SVARBU !

Dėl galimų Elektroninių valdžios vartų techninių nesklandumų arba nesklandaus interneto veikimo, prašome nelaikyti neišsaugotos paraiškos lango atidaryto ilgiau nei 1 valandą.

Taip pat rekomenduojame pildant paraišką kartas nuo karto spausti  "Išsaugoti kaip juodraštį".