BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atranka

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2023-11-21 iki 2023-12-18
Numatomas finansavimas vienam projektui
Nuo 2 000 iki 50 000 Eur vienam projektui (išimtis taikoma tarptautinių sporto renginių organizavimo atveju, kai sporto projektui įgyvendinti pareiškėjui skiriama lėšų suma negali būti didesnė kaip 80 000 Eur)
Atsakingas padalinys:
Sporto ir sveikatingumo skyrius
Paslaugos vykdytojas
Akvilė Jovaišienė, tel. +370 (5)211 2223, e.paštas: konkursai@vilnius.lt
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2023-12-18

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2023 m. lapkričio mėn. 21 d. iki gruodžio mėn. 18 d. imtinai kviečia dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankoje.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti sporto projektus, kurie skatina Vilniaus miesto visuomenę aktyviai sportuoti, didina naujų sporto dalyvių įsitraukimą į sveiką gyvenseną, ugdo ir šviečia miesto bendruomenę sporto ir sveikos gyvensenos temomis, skatina bendruomeniškumą tarp skirtingų socialinių visuomenės segmentų, sporto klubų, ugdymo įstaigų, taip pat inicijuoja moksleivių fizinį aktyvumą ir prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių bei neįgaliųjų asmenų įsitraukimo į aktyvų socialinį gyvenimą.

Teritorijos, kurių gyventojų sportinei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą – Vilniaus miestas.

Galimi paraiškų teikėjai – ne mažiau kaip vienus kalendorinius metus Vilniaus mieste registruotas sporto srityje veikiantis juridinis asmuo.

Pareiškėjas konkursui gali teikti tik po vieną paraišką į kiekvieną veiklos sritį.

Finansuojamos sporto projektų veiklos sritys ir preliminarios 2024 metų biudžeto lėšų paskirstymo proporcijos 

Bendra planuojama Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 1 200 000 Eur.

Planuojamas lėšų paskirstymas pagal veiklų sritis:

1. Fizinio aktyvumo veikloms –  30 proc.;

2. Sporto inventoriaus ar įrangos įsigijimui – 30 proc.;

3. Sporto renginiams – 30 proc.;

4. Žmonių su negalia organizacijų projektams – 10 proc.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių dokumentų kopijas:

1. Išplėstinis Juridinių asmenų registro išrašas;

2. Jei paraiška teikiama su partneriu, bendradarbiavimo sutartis ar kitas teisinis bendradarbiavimo pagrindas;

3. Kiti dokumentai, kuriuos pareiškėjas mano esant reikalinga pateikti.

Sporto projektų atranką organizuoja Savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyrius. Konsultuojantis asmuo – Akvilė Jovaišienė, tel. (8 5) Nr. 211 2223, el. p. akvile.jovaisiene@vilnius.lt

Paraiškų teikimo sistemos naudojimo instrukcija:

Paraiškų pateikimo instrukcija (video)

Paraiškų pateikimo instrukcija (PPTX)

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-23 sprendimas Nr. 1-747 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-06 įsakymas Nr. 30-2512/23 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankos organizavimo ir dokumentų formų tvirtinimo“

Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, kai didžiausia dalis sporto projekto sąmatoje numatytų išlaidų yra tiesiogiai susijusi su fizinio aktyvumo veiklomis. Fizinis aktyvumas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos sporto įstatyme – asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose, taip pat veikla šviečiant visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais.

SVARBU: Į VIENĄ VEIKLOS SRITĮ TEIKIAMA TIK VIENA PARAIŠKA. PATEIKUS DAUGIAU KAIP VIENĄ PARAIŠKĄ Į VIENĄ VEIKLOS SRITĮ  - VERTINAMA BUS PASKUTINĖ TEIKTA PARAIŠKA.

 

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo projektai, kurių didžiausia dalis sąmatoje numatytų išlaidų yra tiesiogiai susijusi su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidomis. Sporto inventorius ir (arba) įranga, įsigyti sporto projekto įgyvendinimo metu, turi būti panaudojami pasirinktų tikslinių grupių fiziniam aktyvumui skatinti.

SVARBU: Į VIENĄ VEIKLOS SRITĮ TEIKIAMA TIK VIENA PARAIŠKA. PATEIKUS DAUGIAU KAIP VIENĄ PARAIŠKĄ Į VIENĄ VEIKLOS SRITĮ  - VERTINAMA BUS PASKUTINĖ TEIKTA PARAIŠKA.

Sporto renginių srities projektai, kai didžiausia dalis sąmatoje numatytų išlaidų yra tiesiogiai susijusi su sporto renginio (-ių) organizavimo išlaidomis. Sporto renginiu vadinamas viešas renginys, kuriame populiarinamas sportas ir (arba) varžomasi. Sporto projekto dalyviai būtų tie asmenys, kurie varžosi arba populiarina vieną ar kelias sporto šakas (ne renginio žiūrovai).

SVARBU: Į VIENĄ VEIKLOS SRITĮ TEIKIAMA TIK VIENA PARAIŠKA. PATEIKUS DAUGIAU KAIP VIENĄ PARAIŠKĄ Į VIENĄ VEIKLOS SRITĮ  - VERTINAMA BUS PASKUTINĖ TEIKTA PARAIŠKA.