BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių savipagalbos užsiėmimus užsienietėms moterims ir merginoms, projektų atrankos ir finansavimo konkursas

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2023-08-01 iki 2023-08-27
Atsakingas padalinys:
Socialinių paslaugų skyrius
Paslaugos vykdytojas
Sondra Jendovickaitė, tel. (8 5) 211 2723 El. p.: sondra.jendovickaite@vilnius.lt
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2023-08-27

Konkurso tikslas – užtikrinti savipagalbos užsiėmimus užsienietėms moterims sudarant sąlygas joms įveikti patiriamą stresą, įgalinti veikti jas savarankiškai.  

Projekto tikslinė grupė - trečiųjų valstybių piliečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje; prieglobsčio prašytojai; asmenys, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje; Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 1408 straipsnio 3 dalyje nurodyti užsieniečiai, kuriems išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas; kiti užsieniečiai, kurie gali tapti pažeidžiami dėl nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama pasiekti šiuos veiklos rodiklius:

  • ne mažiau kaip 1 kartą per savaitę užtikrinti savipagalbos grupes, moderuojamas psichologo, paslaugos gavėjoms suprantama kalba, 300 moterų ir merginų (grupes suskirstant savo nuožiūra) apie verslumo skatinimą, sveikatos apsaugos sistemą, socialinių įgūdžių ugdymą, nelegalaus darbo, Lietuvos kultūrinę aplinką ir kt.
  • Užtikrinti projekto dalyvių vaikų priežiūrą užsiėmimų metu.

Pareiškėjas su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • NVO įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopiją;
  • NVO vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Konkurso nuostatų 6 punkte;
  • Paslaugos teikėjų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • Dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopiją (nereikalaujama pateikti nurodyto dokumento kopijos, jei veiklų vykdymui užtikrinti patalpos nėra reikalingos).

*Projektai finansuojami iki 2024-03-04

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-2726/20 „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais. 

ir atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023-02-01 įsakymu Nr. A1-64 "Dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, finansavimo tvarkos aprašą.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, yra įregistravusi nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre ir yra registruotos Savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.