BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas, projektų atrankos konkursas

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2023-11-20 iki 2023-12-11
Numatomas finansavimas vienam projektui
40 000 Eur
Atsakingas padalinys:
Socialinės gerovės skyrius
Paslaugos vykdytojas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Eglė Liaudginaitė, tel. 8 61541461, el. p. egle.liaudginaite@vilnius.lt
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2023-12-11

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyrius, įgyvendindamas Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašą, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas, projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybinių organizacijų projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpiu iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims bus teikiamos socialinės integracijos II etapo paslaugos:
1. palydimoji paslauga;
2. informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei kitos bendrosios socialinės paslaugos;
3. pagalba sprendžiant sveikatos, įdarbinimo, gyvenamosios vietos, įsiskolinimų ir kitas socialines, teisines bei psichologines problemas;
4. informacijos teikimas ir tarpininkavimas dėl piniginės socialinės paramos, kitų socialinių paslaugų ir kitos tikslinės pagalbos gavimo.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Tikslinė grupė – iš pataisos įstaigų paleidžiami (paleisti) asmenys.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos kokybės rodiklių metinių rezultatų:
1. suteikti socialinės integracijos II etapo paslaugas ne mažiau kaip 300 iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų per metus;
2. suteikti teisininkų ir (ar) psichologų konsultacijas ne mažiau 90 iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų per metus;
3. padėti ne mažiau kaip 15 procentų konsultuotų asmenų sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Paraiška ir jos priedai priimami iki 2023 m. gruodžio 11 d.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:

- NVO įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopija;

- NVO vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 6 punkte;

- dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopija;

- projekto veiklas vykdančių asmenų išsilavinimą pagrindžiančio (-ių)  dokumento (-ų)  kopija (-os).

 

Konkursui paraišką gali teikti kelios NVO, pasirašiusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. NVO partneriui taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir paslaugas teikiančiai NVO.

Jeigu paraišką teikia NVO vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas NVO vadovo įgaliojimas.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Eglė Liaudginaitė, tel. 8 61541461, el. p. egle.liaudginaite@vilnius.lt

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 30-2726/20 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. A1-939/1R-324 „Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, yra įregistravusi nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre ir yra registruotos Savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.