BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2023 m. projektams

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2022-11-07 iki 2022-12-05
Numatomas finansavimas vienam projektui
7000
Atsakingas padalinys:
Kultūros skyrius
Paslaugos vykdytojas
Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. +370 5 211 2385, +370 687 82 663, el. p. daiva.meilute-sersniova@vilnius.lt
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2022-12-05

Informuojame, kad dėl Valdžios vartų sistemos nesklandumų konkurso paraiškų teikimo terminas atidedamas iki 2022 m. gruodžio 5 d. 12 val.

Kultūros rėmimo programų projektų konkurso tikslas – finansuoti kultūros sektoriaus ne pelno siekiančių organizacijų veiklą, siekiant skatinti ir stiprinti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno projektus. 

Konkurso uždaviniai – skirti tikslinį finansavimą naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinti kultūros ir meno inovacijas, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, tautinių bendrijų veiklą, skatinti naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei, socialinės atskirties mažinimą. Konkursu siekiama skatinti prasmingo turinio projektus, stiprinti kultūros organizacijų gebėjimą teikti konkurencingas paraiškas ir sąžiningai konkuruoti tarp kitų kultūros organizacijų, stiprinti Vilniaus miesto gyventojų susidomėjimą kultūra.

DĖMESIO! Konkursas 2023 m. projektams skelbiamas vieną kartą metuose.
Kiekviena organizacija gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas iš kurių 2 paraiškos gali būti teikiamos į tą pačią programą, o į tautinių bendrijų programą galima teikti 3 paraiškas. Projektai negali būti skaidomi dalimis, išskyrus erdvių nuomos programą, kai tas pats projektas teikiamas erdvių nuomos bei kitai programai.

Maksimali suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 7000 Eur. 

Konkurse turi teisę dalyvauti ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, registruoti Savivaldybėje, vykdantys kultūrinę veiklą (toliau – organizacija), išskyrus biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar valstybės biudžeto.

 

PDF paraiškų pateikimo instrukcija
Video paraiškų pateikimo instrukcija
(2022 m. instrukcija, tačiau paraiškos pateikimo principas aktualus ir 2023 m.)  

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30-3384/22

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 30-3384/22 „Dėl Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų tvirtinimo“

 

Dailė, tapyba, piešimas, skulptūra, vaizdas, fotografija, grafika, dizainas, meno kūrinių produkavimas ir prodiusavimas, parodų, plenerų, pristatymų, ekspozicijų organizavimas ir kt.

Teatras, šokis, opera, muzikinis teatras, cirkas ir kt.

Naujų kūrinių sukūrimas, koncertinių renginių organizavimas, muzikos albumų leidyba ir kt.

Kino kultūros sklaidos projektai, kino srities renginių organizavimas, kino edukacijos veiklų vykdymas ir kt.

Literatūrinių renginių organizavimas, naujų kūrinių sukūrimas, kūrinių leidyba (lėšos spaudos darbams skiriamos tik pirmą kartą leidžiamiems kūriniams) ir kt.

Veikla, kurioje menas ir kultūra kuria pridėtinę vertę, kūrybiškumu ir intelektiniu kapitalu grindžiamos tarpsektorinės ekonominės veiklos, kuriančios materialius produktus ir nematerialias intelektines arba menines paslaugas, pasižyminčias kūrybine, kultūrine ir ekonomine verte.

Veiklos, užtikrinančios liaudies kultūros tradicijų tęstinumą, puoselėjimą ir sklaidą, mėgėjų meno (kolektyvų) iniciatyvos ir renginiai, sudarantys sąlygas meninei raiškai, gyventojų įsitraukimui, prisidedantys prie Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumo ir kt.

Tautinių bendrijų kultūros puoselėjimas, tautinių bendrijų kultūrą pristatančių renginių organizavimas ir kt.

Programa, skirta 2023 m. Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui. Projektai įprasminantys Vilniaus miesto garbingą sukaktį, atskleidžiantys didingą Lietuvos sostinės istoriją, kviečiantys su ja susipažinti kuo platesnę ir įvairesnę auditoriją, inovatyvūs projektai kuriantys naujas tradicijas bei skatinantys Vilniaus miesto kultūros potencialą.

Kultūros ir meno populiarinimas plačiajai visuomenei, edukacinių veiklų, mokomosios medžiagos ir kitų priemonių parengimas, kultūros srities atstovų profesinis tobulėjimas, mokymų, konferencijų organizavimas bei dalyvavimas juose, projektai susiję su kultūriniu švietimu.

Programa, skirta skirtingų kultūros ir meno sričių festivaliams organizuoti. Projektai, kurių įgyvendinimo metu vienoje ar keliose vietose vyksta kelios veiklos (trukmė priklauso nuo festivalio pobūdžio).

Vilniaus miesto vardo garsinimas užsienyje, kūrybinės veiklos ir kūrėjų pristatymas užsienio šalyse (projektai, bienalės, renginiai, iniciatyvos, gastrolės, kūrinių pristatymas, dalyvavimas tarptautinėse festivaliuose, mugėse ir kt.). Išlaidos tiesiogiai susijusios su organizacijos arba kūrėjų kūrybinės veiklos pristatymu užsienyje.

Trumpalaikė atvirų ir uždarų erdvių nuoma, skirta projektų pristatymui visuomenei. Išlaidos koncertinių, kino salių, galerijų, kitų uždarų patalpų ir atvirų erdvių nuomai. Į šią programą gali būti teikiamas tas pats projektas, kuris teikiamas ir kitai programai.

Inovatyvių projektų organizavimas, kultūros ir meno skaitmeninio grafinio turinio sukūrimas, naudojant 3D ir kitas programines įrangas, kultūros ir meno objektų perkėlimas į techninę, skaitmeninę erdvę, menininkų ir jų darbų pristatymas internete, materialaus vaizdo, garso ar teksto objekto pavertimas skaitmeniniu ir kt.