BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2022 m. III ir IV ketvirčių projektams

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2022-05-10 iki 2022-05-29
Numatomas finansavimas vienam projektui
5000
Atsakingas padalinys:
Kultūros skyrius
Paslaugos vykdytojas
Justina Tamošiūnienė, tel. +37068752301
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2022-05-29

Kultūros rėmimo programų projektų konkurso tikslas – finansuoti kultūros sektoriaus organizacijų veiklą, siekiant skatinti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno projektus. Konkurso uždaviniai – skirti tikslinį finansavimą naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinti Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, tautinių bendrijų veiklą, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, skatinti naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei, kultūros ir meno inovacijas, socialinės atskirties mažinimą.

DĖMESIO! Konkursas 2022 m. projektams skelbiamas 2 kartus. Šis skelbimas skirtas 2022 m. III ir IV ketvirčių projektams.
Nepriklausomai nuo to, kiek kartų skelbiamas konkursas, organizacija metams gali pateikti tik 3 paraiškas. Jei organizacija pateikė visas 3 paraiškas I ir II ketvirčių projektų konkurse, tada šiame konkurse paraiškų teikti negali, nepriklausomai nuo to, ar buvo skirtas finansavimas teiktiems projektams. Suteikiama galimybė projektams, kurie pirmame konkurse buvo įvardijami, kaip nevertinami, pateikti paraišką antrą kartą. 

Maksimali suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 5000 Eur. 

Konkurse turi teisę dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, vykdantys kultūrinę veiklą, išskyrus pelno siekiančias įmones, biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar Valstybės biudžeto. Tautinių bendrijų programoje turi teisę dalyvauti tik tos organizacijos, kurių įstatuose numatyta tautinių bendrijų kultūros puoselėjimo ir sklaidos veikla.

Video paraiškų pateikimo instrukcija

PDF paraiškų pateikimo instrukcija

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 30-3009/21

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 30-3009/21 „Dėl kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų tvirtinimo“

3.Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 30-1318/22 „Dėl kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų tvirtinimo“

Dailė, tapyba, piešimas, skulptūra, vaizdas, fotografija, grafika, dizainas, meno kūrinių produkavimas ir prodiusavimas, parodų, plenerų, pristatymų, ekspozicijų organizavimas ir kt.

Teatras, šokis, opera, muzikinis teatras, cirkas ir kt.

Naujų kūrinių sukūrimas, koncertinių renginių organizavimas, muzikos albumų leidyba ir kt.

Kino kultūros sklaidos projektai, kino srities renginių organizavimas, kino edukacijos veiklų vykdymas ir kt.

Literatūrinių renginių organizavimas, naujų kūrinių sukūrimas, kūrinių leidyba (lėšos spaudos darbams skiriamos tik pirmą kartą leidžiamiems kūriniams) ir kt.

Veikla, kurioje menas ir kultūra kuria pridėtinę vertę, kūrybiškumu ir intelektiniu kapitalu grindžiamos tarpsektorinės ekonominės veiklos, kuriančios materialius produktus ir nematerialias intelektines arba menines paslaugas, pasižyminčias kūrybine, kultūrine ir ekonomine verte.

Veiklos, užtikrinančios liaudies kultūros tradicijų tęstinumą, puoselėjimą ir sklaidą, mėgėjų meno (kolektyvų) iniciatyvos ir renginiai, sudarantys sąlygas meninei raiškai, gyventojų įsitraukimui, prisidedantys prie Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumo ir kt.

Tautinių bendrijų kultūros puoselėjimas, tautinių bendrijų kultūrą pristatančių renginių organizavimas ir kt.

Programa, skirta 2023 m. Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui. Projektai įprasminantys Vilniaus miesto garbingą sukaktį, atskleidžiantys didingą Lietuvos sostinės istoriją, kviečiantys su ja susipažinti kuo platesnę ir įvairesnę auditoriją, inovatyvūs projektai kuriantys naujas tradicijas bei skatinantys Vilniaus miesto kultūros potencialą.

Kultūros ir meno populiarinimas plačiajai visuomenei, edukacinių veiklų, mokomosios medžiagos ir kitų priemonių parengimas, kultūros srities atstovų profesinis tobulėjimas, mokymų, konferencijų organizavimas bei dalyvavimas juose, projektai susiję su kultūriniu švietimu.

Programa, skirta skirtingų kultūros ir meno sričių festivaliams organizuoti. Projektai, kurių įgyvendinimo metu vienoje ar keliose vietose vyksta kelios veiklos (trukmė priklauso nuo festivalio pobūdžio).

Vilniaus miesto vardo garsinimas užsienyje, kūrybinės veiklos ir kūrėjų pristatymas užsienio šalyse (projektai, bienalės, renginiai, iniciatyvos, gastrolės, kūrinių pristatymas, dalyvavimas tarptautinėse festivaliuose, mugėse ir kt.). Išlaidos tiesiogiai susijusios su organizacijos arba kūrėjų kūrybinės veiklos pristatymu užsienyje.

Trumpalaikė atvirų ir uždarų erdvių nuoma, skirta projektų pristatymui visuomenei. Išlaidos koncertinių, kino salių, galerijų, kitų uždarų patalpų ir atvirų erdvių nuomai. Į šią programą gali būti teikiamas tas pats projektas, kuris teikiamas ir kitai programai.

Inovatyvių projektų organizavimas, kultūros ir meno skaitmeninio grafinio turinio sukūrimas, naudojant 3D ir kitas programines įrangas, kultūros ir meno objektų perkėlimas į techninę, skaitmeninę erdvę, menininkų ir jų darbų pristatymas internete, materialaus vaizdo, garso ar teksto objekto pavertimas skaitmeniniu ir kt.