BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2022 m. III ir IV ketvirčių projektams

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2022-05-10 iki 2022-05-29
Atsakingas padalinys:
Kultūros skyrius
Paslaugos vykdytojas
Justina Tamošiūnienė, tel. +37068752301
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2022-05-29

Kultūros rėmimo programų projektų konkurso tikslas – finansuoti kultūros sektoriaus organizacijų veiklą, siekiant skatinti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno projektus. Konkurso uždaviniai – skirti tikslinį finansavimą naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinti Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, tautinių bendrijų veiklą, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, skatinti naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei, kultūros ir meno inovacijas, socialinės atskirties mažinimą.

DĖMESIO! Konkursas 2022 m. projektams skelbiamas 2 kartus. Šis skelbimas skirtas 2022 m. III ir IV ketvirčių projektams.
Nepriklausomai nuo to, kiek kartų skelbiamas konkursas, organizacija metams gali pateikti tik 3 paraiškas. Jei organizacija pateikė visas 3 paraiškas I ir II ketvirčių projektų konkurse, tada šiame konkurse paraiškų teikti negali, nepriklausomai nuo to, ar buvo skirtas finansavimas teiktiems projektams. Suteikiama galimybė projektams, kurie pirmame konkurse buvo įvardijami, kaip nevertinami, pateikti paraišką antrą kartą. 

Maksimali suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 5000 Eur. 

Konkurse turi teisę dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, vykdantys kultūrinę veiklą, išskyrus pelno siekiančias įmones, biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar Valstybės biudžeto. Tautinių bendrijų programoje turi teisę dalyvauti tik tos organizacijos, kurių įstatuose numatyta tautinių bendrijų kultūros puoselėjimo ir sklaidos veikla.

Video paraiškų pateikimo instrukcija

PDF paraiškų pateikimo instrukcija

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 30-3009/21

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 30-3009/21 „Dėl kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų tvirtinimo“

3.Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 30-1318/22 „Dėl kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų tvirtinimo“

Programos

Tapyba, piešimas, skulptūra, vaizdas, fotografija, grafika, dizainas ir kt.

Teatras, šokis, opera, muzikinis teatras, cirkas ir kt.

Naujų kūrinių sukūrimas, koncertinių renginių organizavimas ir kt.

Naujų kino produktų kūrimas, kino srities renginių organizavimas ir kt.

Literatūrinių renginių organizavimas, naujų kūrinių rašymas ir kūrinių leidyba (lėšos spaudos darbams skiriamos tik pirmą kartą leidžiamiems kūriniams) ir kt.

Veikla, kurioje menas ir kultūra kuria pridėtinę vertę, kūrybiškumu ir intelektiniu kapitalu grindžiamos tarpsektorinės ekonominės veiklos, kuriančios materialius produktus ir nematerialias intelektines arba menines paslaugas, pasižyminčias kūrybine, kultūrine ir ekonomine verte.

Liaudies kultūros tradicijų puoselėjimas ir mėgėjų meno veikla.

Tautinių mažumų kultūros puoselėjimas.

Projektai, skirti pasirengti 2023 m. Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui. Finansavimas skiriamas projektų turinio sukūrimui, kūrėjų ir atlikėjų atlygiams, su atlygių mokėjimu susijusiems mokesčiams bei iniciatyvų techniniam įgyvendinimui.

Programa, skirta kultūros ar meno festivaliams organizuoti. Finansavimas skiriamas kūrėjų ir atlikėjų atlygiams, su atlygių mokėjimu susijusiems mokesčiams bei techniniam projektų įgyvendinimui.

Kūrybinės veiklos pristatymas užsienio šalyse (projektai, renginiai, iniciatyvos, gastrolės, kūrinių pristatymas ir kt.). Finansavimas skiriamas kelionių išlaidoms, apgyvendinimui užsienio šalyse, transporto išlaidoms, draudimui, dalyvio mokesčiams, atlygiams ir kitoms administracinėms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su organizacijos kūrybinės veiklos pristatymu užsienyje.

Trumpalaikė atvirų ir uždarų erdvių nuoma, skirta projektų pristatymui visuomenei. Finansavimas skiriamas koncertinių, kino salių, galerijų, kitų uždarų patalpų ir atvirų erdvių nuomai.

Kultūros ir meno populiarinimas per mokymų, konferencijų organizavimą arba mokomosios medžiagos parengimą. Finansavimas skiriamas projekto turinio sukūrimui, medžiagos sukūrimo rengėjų ir lektorių atlygiams, su atlygių mokėjimu susijusiems mokesčiams, techniniam įgyvendinimui (įrangos nuomai, montavimo darbams, skaitmeninio turinio, techninių priemonių išlaidoms, leidybos darbams).

Kultūros ir meno skaitmeninio grafinio turinio sukūrimas, naudojant 3D ir kitas programines įrangas, kultūros ir meno objektų perkėlimas į techninę, skaitmeninę erdvę, materialaus vaizdo, garso ar teksto objekto pavertimas skaitmeniniu. Finansavimas skiriamas projekto techniniam įgyvendinimui (įrangos nuomai, skaitmenizavimui, fotografavimo ir filmavimo paslaugoms, skaitmeninio turinio ir techninių priemonių išlaidoms ir kt.