BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Integralios pagalbos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursas

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2022-11-10 iki 2022-11-17
Atsakingas padalinys:
Socialinių paslaugų skyrius
Paslaugos vykdytojas
Irina Fišer, tel. (8 5) 211 2303, el. p.: irina.fiser@vilnius.lt
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2022-11-17

Partnerių atrankai paraiškas gali teikti pareiškėjai, atitinkantys šias sąlygas:

1. yra Vilniaus miesto savivaldybėje veikiantys viešieji ar privatūs juridiniai asmenys;

2. turi ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje patirtį;

3. įgyvendindami Projektą, užtikrina jo atitiktį dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimams (turi turėti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą licenciją teikti socialinės globos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose paslaugas bei Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos ar bendruomenės slaugos paslaugas);

4. įdarbinti darbuotojai turi reikiamą kvalifikaciją:

4.1. socialiniai darbuotojai yra įgiję Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

4.2. individualios priežiūros darbuotojai atitinka Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;

4.3. darbuotojai, teikiantys bendrosios praktikos slaugos paslaugas, atitinka Bendrosios praktikos slaugos paslaugų teikimo integralią pagalbą gaunantiems asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu
Nr. V-691 „Dėl Bendrosios praktikos slaugos paslaugų teikimo integralią pagalbą gaunantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 ir 7 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintas Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų planas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-691 Dėl bendrosios praktikos slaugos paslaugų teikimo integralią pagalbą gaunantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo"  patvirtintas Bendrosios praktikos slaugos paslaugų teikimo integralią pagalbą gaunantiems asmenims tvarkos aprašas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr.30-3443/22 „Dėl Integralios pagalbos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašo“ patvirtintas Integralios pagalbos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos aprašas.

Integralios pagalbos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr.30-3443/22 „Dėl Integralios pagalbos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašo“ patvirtintu Integralios pagalbos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos aprašu.

Partnerių atrankos tikslas – atrinkti partnerius įgyvendinsiančius 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą (toliau – Projektas) ir teiksiančius integralią pagalbą Vilniaus mieste. Projekto pareiškėja – Europos socialinio fondo agentūra. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022–2029 metai. Projekto vertė ir paslaugų teikimo įkainiai bus nustatyti Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

Partnerių atrankoje gali dalyvauti viešieji, privatieji juridiniai asmenys, teikiantys integralią pagalbą.