BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Asmeninės pagalbos teikėjų atrankos konkursas

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2023-12-15 iki 2023-12-29
Atsakingas padalinys:
Socialinės gerovės skyrius
Paslaugos vykdytojas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus Socialinės globos ir rūpybos poskyrio vyriausioji specialistė Lucija Luzginova el. p. lucija.luzginova@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2089, mob. +370 679 44302
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2023-12-29

Konkurso tikslas – atrinkti asmeninės pagalbos teikėjus, teikiančius asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams, turintiems negalią.

Projektų paraiškas gali teikti socialinių paslaugų įstaigos, kuriose dirba Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 6 dalyje nurodyti darbuotojai ir nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir teikiančios asmeninės pagalbos (asmeninio asistento) ar socialinės paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Kviečiame teikti paraiškas NVO ir socialines įstaigas, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

  • Darbo patirtis teikiant socialines paslaugas asmenims su negalia.
  • Turi darbuotojų (yra sudarę paslaugų teikimo sutartis su fiziniais asmenimis), kurie turi tinkamą kvalifikaciją teikti asmeninio asistento paslaugas.  Asmeninis asistentas, pradėdamas teikti asmeninio asistento paslaugas, turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu neturi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą.

Tikslinė grupė – asmenys su negalia.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos kokybės rodiklių metinių rezultatų:

  • Užtikrinti, kad asmeninė pagalba bus teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ patvirtintu Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašu.

Paraiška ir jos priedai turi būti pateiktos iki 2023 m. gruodžio 29 d.

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus Socialinės globos ir rūpybos poskyrio vyriausioji specialistė Lucija Luzginova el. p. lucija.luzginova@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2089, mob. +370 679 44302.

 

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 30-2832/23 "Dėl asmeninės pagalbos teikėjų atrankos konkurso tvarkos aprašo tvirtinimo ir asmeninės pagalbos teikėjų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia, atrankos komisijos sudarymo"

https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-12-AD-is.-Nr.-30-2832-23-Asmenines-pagalbos-teikeju-atrankos-konkurso-tvarkos-aprasas.pdf

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ patvirtintu Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/be656d00daa111eb866fe2e083228059?jfwid=10gd0co4ym 

(nauja redakcija nuo 2024 m. sausio 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73f11e10da2c11eb9f09e7df20500045/eILoZOoIXz