BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Vaikų vasaros stovyklų konkursas

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2024-03-01 iki 2024-03-31
Numatomas finansavimas vienam projektui
iki 4000 Eur. (jei planuojama užimti daugiau nei 300 vaikų, gali būti skiriama iki 6000 Eur.)
Atsakingas padalinys:
Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius
Paslaugos vykdytojas
Patarėjas Artūras Sirajevas el. p. arturas.sirajevas@vilnius.lt
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2024-03-31

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius kviečia teikti paraiškas 2024 m. vaikų vasaros stovyklų konkursui.

Paraiškos su priedais priimamos – per 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (nuo 2024 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. imtinai).

Konkurso tikslai:

  • sudaryti galimybes prasmingai užimti vaikus vasaros atostogų metu už tėvams prieinamą kainą;
  • ugdyti vaikų socialines-emocines kompetencijas ir kultūrinę edukaciją;
  • skatinti fizinį aktyvumą ir gamtos pažinimą.

Projekto vykdymo laikotarpis - vasaros laikotarpis (birželis, liepa, rugpjūtis).

Pareiškėjais gali būti Savivaldybės teritorijoje registruoti juridiniai asmenys ir laisvieji mokytojai, registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), kurių nuostatuose (įstatuose), individualios veiklos pažymoje nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, pramogų, vaikų stovyklų organizavimo veikla.

Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką einamaisiais metais.

Konkursui teikiamos Programos, kuriomis numatoma užimti tik Savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus.

Programos įgyvendinimui gali būti skiriama iki 4 000 (keturių tūkstančių) Eur. Prioritetas teikiamas Pareiškėjui, kuris planuoja užimti didesnį vaikų, esančių jautresnėje socialinėje situacijoje, skaičių, kurio parengta kokybiška, įdomi su įvairiomis veiklomis programa ir pateikta detali, pagrįsta išlaidų sąmata. Jei pareiškėjas Savivaldybės biudžeto lėšomis visiškai ar iš dalies planuoja užimti daugiau nei 300 vaikų, atsižvelgiant į Programos turinį Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Vaikų vasaros stovyklų programų koordinavimo darbo grupės (toliau – Darbo grupė) sprendimu įstaigai gali būti skiriamas iki 6 000 (šešių tūkstančių) Eur finansavimas.

Vaikų vasaros stovyklų konkursą organizuoja Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius. Konsultuojantis asmuo – Artūras Sirajevas, el. p. arturas.sirajevas@vilnius.lt

Reikalingi dokumentai teikiant paraišką: 

Vaikų vasaros stovyklų programų finansavimo ir organizavimo konkurso detali paraiška (2 priedas);

Vaikų vasaros stovyklos programos veiklos planas (4 priedas).

Paraiškų teikimo sistemos naudojimo instrukcija:

Paraiškų pateikimo instrukcija (video)

Paraiškų pateikimo instrukcija (PPTX)

Reglamentuojantys teisės aktai:

Vaikų vasaros stovyklų programų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2024 m. vasario 29 d. tarybos sprendimu Nr. 1-410 "Dėl vaikų vasaros stovyklų programų konkurso organizavimo ir įgyvendinimo"

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti informacijos ir šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) elektronines kopijas .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga, bei nuorodas į dokumentus ir informaciją internete:

1. užpildytą ir įstaigos ar organizacijos vadovo (laisvojo mokytojo, jei paraišką teikia laisvasis mokytojas) pasirašytą vaikų vasaros stovyklų programų finansavimo ir organizavimo konkurso detalią paraišką (2 priedas);

2. vaikų vasaros stovyklos programos veiklos planą (Vaikų vasaros stovyklų programų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 4 priedą);

3. įstaigos ar organizacijos įstatų ar nuostatų išrašą (šis punktas netaikomas Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms), pasirašytą vadovo arba individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopiją, jei paraišką teikia laisvasis mokytojas;

4. dokumentus, įrodančius papildomą programos finansavimą (jei toks finansavimas numatytas) iš savo ar partnerių, rėmėjų finansavimo šaltinių (pavyzdžiui: sprendimas, protokolas, garantinis raštas ar panašaus pobūdžio dokumentas).