BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

 

 

 

A red and white logo

Description automatically generated with low confidence

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės rengiamų konkursų

 elektroninės paraiškų sistemos

Naudotojo vadovas

 

 

TURINYS

1.    BENDRA INFORMACIJA.. 2

1.1.     Naudotojo vadove naudojami sutrumpinimai ir terminai 2

1.2.     Naudotojo vadove naudojami žymėjimai 3

2.    PRISIJUNGIMAS PRIE SISTEMOS. 4

3.    DARBO SISTEMOJE PRADŽIA.. 6

3.1.     Naudotojo „Profilis“. 6

3.2.     Skiltis „Darbalaukis“ ir funkcija „Atsijungti“. 7

4.    PARAIŠKŲ TEIKIMAS. 8

4.1.     Konkursų filtravimas. 8

4.2.     Programos pasirinkimas. 10

4.3.     Paraiškos pildymas. 12

4.4.     Užpildytos paraiškos formos funkcionalumai 19

5.    PARAIŠKOS BŪSENŲ REIKŠMĖS. 20

 

 

 

 1. BENDRA INFORMACIJA

Naudotojo vadovas yra skirtas Vilniaus miesto savivaldybės rengiamų konkursų elektroninės paraiškų sistemos funkcijų aprašymui.

  1. Naudotojo vadove naudojami sutrumpinimai ir terminai

1 lentelė. Sąvokos ir apibrėžimai

Sutrumpinimas

Aprašymas

Savivaldybė, VMSA

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Skyrius

Vilniaus miesto savivaldybėje veikiantis skyrius

Sistema

Paraiškų informacinė sistema

Išorinis naudotojas

Naudotojas, kuris sistemoje save identifikuoja naudojant elektroninius valdžios vartus.

Vertintojas arba Ekspertas

Identifikuotas vartotojas, turintis teises vertinti pateiktas paraiškas (Vidinis arba Išorinis vartotojas).

Komisija ir/ar komisijos narys

Identifikuotas vartotojas, turintis teises vertinti pateiktas paraiškas pagal Komisijos priimtą sprendimą bei priimti finansavimo sprendimą.

Pareiškėjas

Fizinis ar Juridinis asmuo (ar juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo), kuris sistemoje save identifikuoja naudojant elektroninius valdžios vartus.

Konkursas

Savivaldybės organizuojamas konkursas, kurio tikslas finansuoti pareiškėjus pagal tam tikrus kriterijus.

Programa

Galima konkurso grupė, pagal veiklos ar paraiškų teikimo, sritis.

Projektas

Finansuota paraiška, su kurios vykdytojais yra sudaryta sutartis, ir veiklos pagal paraišką yra vykdomos.

Paraiška

Konkursui teikiamas pareiškėjo dokumentas, pateikiant informaciją pagal konkurso klausimus ir reikalavimus.

VIISP

Elektroniniai valdžios vartai.

  1. Naudotojo vadove naudojami žymėjimai

2 lentelė. Žymėjimai ir jų apibrėžimai

Sutartinis žymėjimas

Aprašymas                     

[Prisijungti]

Tekstas laužtiniuose skliaustuose – Sistemoje naudojamų mygtukų pavadinimas.

„Sritys“

Tekstas kabutėse – laukų ir duomenų skilčių pavadinimas.

Pildoma

Pasviru šriftu išskirtas tekstas – duomenų laukų reikšmės.

 

 

 

 1. PRISIJUNGIMAS PRIE SISTEMOS

Pastaba: šiame skyriuje pateiktų internetinių puslapių vaizdas gali būti skirtingas ir priklausyti nuo naudojamos naršyklės.

Sistema yra pasiekiama viešai, tačiau duomenys į  paraiškų informacinę sistemą teikiami tik elektronine forma, prisijungus per elektroninius valdžios vartus. Prisijungti prie jos galite, nuėję į paraiškų informacinės sistemos svetainę, pasirinkę mygtuką [Prisijungti], esantį svetainės viršutiniame dešiniame kampe. (žr.: 1 pav.)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

1 pav. Prisijungimo mygtukas

Paspaudus mygtuką [Prisijungti], jums pateikiamas langas su prisijungimo nukreipimu į elektroninius valdžios vartus, iššokusiame lange spaudžiamas mygtukas [Prisijungti per el. valdžios vartus]. (žr.: 2 pav.)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

2 pav. Mygtukas prisijungimui per el. valdžios vartus

Paspaudus mygtuką [Prisijungti per el. valdžios vartus] būsite nukreipiami į (https://www.epaslaugos.lt) portalą, kuriame autentifikuokitės pagal tikslinę naudotojų grupę: (žr.: 3 pav.)

Graphical user interface

Description automatically generated

3 pav. Nukreipimas į epaslaugos portalą

Pasirinkę tikslinę naudotojo grupę būsite nukreipti į tapatybės nustatymo internete puslapį, kuriame pasirinkite savo tapatybės nustatymo būdą: (žr.: 4 pav.)

Graphical user interface

Description automatically generated

4 pav. Tapatybės nustatymo būdo pasirinkimai

Kai pasirinksite būdą ir įvesite reikalaujamus pasirinktam būdui duomenis  būsite nukreipti į tapatybės patvirtinimo langą, ją patvirtinus, automatiškai būsite nukreipti į paraiškų informacinės sistemos pradinį langą, kuriame matysite, jog esate autentifikavęsis naudotojas ir galite atlikti sekančius veiksmus.

 1. DARBO SISTEMOJE PRADŽIA

Prisijungus prie sistemos estate pradiniame lange, kuriame matote tokias skiltis kaip: “Sritys”, “Konkursai”, “Mano paraiškos“. Paspaudus ant viršutiniame dešiniajame kampe esančio, laukelio „Vardas Pavardė“, jums pateikiamos skiltys „Darbalaukis,  „Profilis“ ir funkcija „Atsijungti“.

  1. Naudotojo „Profilis“

Naudotojas prisijungęs prie sistemos gali redaguoti savo kontaktinius duomenis. Pradiniai kontaktiniai duomenys yra užpildomi automatiškai autentifikuojantis el. valdžios vartais. Profilio kontaktiniai duomenys redaguojami skiltyje „Profilis“. Paspaudę ant skilties „Vardas Pavardė“, jums reikia pasirinkti mygtuką [Profilis], paspaudus jį, būsite nukreipti į profilio redagavimo langą. (žr.: 5 pav.)

Graphical user interface, diagram

Description automatically generated

5 pav. Profilio redagavimo pasirinkimas

Skiltyje „Profilis“, jums pateikiami kontaktiniai duomenys, kuriuos galite redaguoti. Ne visi kontaktiniai duomenys yra redaguojami. „Vardas“ ir „Pavardė“ laukeliai nėra redaguojami, jie pateikiami tamsesniame laukelio fone, o laukai „El. pašto adresas“ ir „Tel. Nr.“ yra redaguojami, juose galite atnaujinti kontaktinę informaciją. Laukeliai pažymėti „*“ yra privalomi. (žr.: 6 pav.)

Įrašius naujus duomenis spaudžiamas mygtukas [Atnaujinti duomenis]. Tuomet jūsų duomenys yra atnaujinami.

Pastaba: Remiantis BDAR reikalavimais naudotojas turi galimybę pašalinti savo profilį.

Norint ištrinti esamą profilį, spaudžiamas mygtukas [Pašalinti profilį], tuomet jūsų profilis yra pašalinamas iš sistemos. Naujai prisijungus per el. valdžios vartus, jums automatiškai bus sukuriamas naujas profilis.

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

6 pav. Profilio langas

  1. Skiltis „Darbalaukis“ ir funkcija „Atsijungti“

Paspaudus mygtuką [Darbalaukis], jūs esate nukreipiami į jūsų kaip naudotojo darbalaukį, kuriame atvaizduojamos jūsų pateiktos paraiškos: (žr.: 7 pav.)

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

7 pav. Skiltis „Darbalaukis“

Pasirinkus mygtuką [Atsijungti], jūs esate atjungiamas, kaip autentifikuotas naudotojas nuo sistemos: (žr.: 8 pav.)

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

8 pav. Funkcija „Atsijungti“

 1. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Sistemoje naudotojas gali teikti paraiškas į skirtingų sričių, skirtingų konkursų, skirtingas programas. Tai reiškia, jog viena sritis pavyzdžiui „Kultūra“, gali turėti kelis konkursus, o vienas konkursas, pavyzdžiui „Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2022“, gali turėti daugiau nei vieną programą. Naudotojas paraiškas gali teikti į vieno konkurso, nedaugiau kaip, 3 skirtingas programas.

Arrow

Description automatically generated with medium confidence

9 pav. Konkursų hierarchija

  1. Konkursų filtravimas

Pradiniame paraiškų informacinės sistemos lange, matote skiltis „Sritys“. Paspaudus ant pasirinktos srities, jums yra išfiltruojami konkursai, kurie priklauso tik pasirinktai sričiai. Pavyzdžiui pasirinkus sritį „Kultūra“, sistema atvaizduoja tik Kultūros srities konkursus. (žr.: 10 pav.)

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

10 pav. Sričių filtravimas

Norint sugrįžti į pilną konkursų sąrašą, kuriame matomi visų sričių konkursai, viršuje turite prie informacinio pranešimo pasirinkti mygtuką [Rodyti pilną sąrašą]. (žr.: 11 pav.)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

11 pav. Mygtukas [Rodyti pilną sąrašą]

Sistemoje konkursus taip pat galima filtruoti pagal būsenas „Pasibaigęs“, „Galiojantis“ ir „Būsimas“. (žr.: 12 pav.)

 • Pasirinkus būseną „Pasibaigęs“, bus atfiltruojami visi konkursai kurių terminas jau yra pasibaigęs, ir paraiškų teikti į juos nebegalima.
 • Pasirinkus būseną „Galiojantis“, bus atfiltruojami visi konkursai į kuriuos einamuoju metu galima teikti paraiškas, pagal jų paraiškų teikimo terminą.
 • Pasirinkus būseną „Būsimas“, bus atfiltruojami visi konkursai kurių paraiškų teikimo terminas dar tik prasidės ateityje, tačiau šiuo metu į juos paraiškų teikti negalima.