BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

 

 

 

A red and white logo

Description automatically generated with low confidence

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės rengiamų konkursų

 elektroninės paraiškų sistemos

Naudotojo vadovas

 

 

TURINYS

1.    BENDRA INFORMACIJA.. 2

1.1.     Naudotojo vadove naudojami sutrumpinimai ir terminai 2

1.2.     Naudotojo vadove naudojami žymėjimai 3

2.    PRISIJUNGIMAS PRIE SISTEMOS. 4

3.    DARBO SISTEMOJE PRADŽIA.. 6

3.1.     Naudotojo „Profilis“. 6

3.2.     Skiltis „Darbalaukis“ ir funkcija „Atsijungti“. 7

4.    PARAIŠKŲ TEIKIMAS. 8

4.1.     Konkursų filtravimas. 8

4.2.     Programos pasirinkimas. 10

4.3.     Paraiškos pildymas. 12

4.4.     Užpildytos paraiškos formos funkcionalumai 19

5.    PARAIŠKOS BŪSENŲ REIKŠMĖS. 20

 

 

 

  1. BENDRA INFORMACIJA

Naudotojo vadovas yra skirtas Vilniaus miesto savivaldybės rengiamų konkursų elektroninės paraiškų sistemos funkcijų aprašymui.

    1. Naudotojo vadove naudojami sutrumpinimai ir terminai

1 lentelė. Sąvokos ir apibrėžimai

Sutrumpinimas

Aprašymas

Savivaldybė, VMSA

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Skyrius

Vilniaus miesto savivaldybėje veikiantis skyrius

Sistema

Paraiškų informacinė sistema

Išorinis naudotojas

Naudotojas, kuris sistemoje save identifikuoja naudojant elektroninius valdžios vartus.

Vertintojas arba Ekspertas

Identifikuotas vartotojas, turintis teises vertinti pateiktas paraiškas (Vidinis arba Išorinis vartotojas).

Komisija ir/ar komisijos narys

Identifikuotas vartotojas, turintis teises vertinti pateiktas paraiškas pagal Komisijos priimtą sprendimą bei priimti finansavimo sprendimą.

Pareiškėjas

Fizinis ar Juridinis asmuo (ar juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo), kuris sistemoje save identifikuoja naudojant elektroninius valdžios vartus.

Konkursas

Savivaldybės organizuojamas konkursas, kurio tikslas finansuoti pareiškėjus pagal tam tikrus kriterijus.

Programa

Galima konkurso grupė, pagal veiklos ar paraiškų teikimo, sritis.

Projektas

Finansuota paraiška, su kurios vykdytojais yra sudaryta sutartis, ir veiklos pagal paraišką yra vykdomos.

Paraiška

Konkursui teikiamas pareiškėjo dokumentas, pateikiant informaciją pagal konkurso klausimus ir reikalavimus.

VIISP

Elektroniniai valdžios vartai.

    1. Naudotojo vadove naudojami žymėjimai

2 lentelė. Žymėjimai ir jų apibrėžimai

Sutartinis žymėjimas

Aprašymas                     

[Prisijungti]

Tekstas laužtiniuose skliaustuose – Sistemoje naudojamų mygtukų pavadinimas.

„Sritys“

Tekstas kabutėse – laukų ir duomenų skilčių pavadinimas.

Pildoma

Pasviru šriftu išskirtas tekstas – duomenų laukų reikšmės.

 

 

 

  1. PRISIJUNGIMAS PRIE SISTEMOS

Pastaba: šiame skyriuje pateiktų internetinių puslapių vaizdas gali būti skirtingas ir priklausyti nuo naudojamos naršyklės.

Sistema yra pasiekiama viešai, tačiau duomenys į  paraiškų informacinę sistemą teikiami tik elektronine forma, prisijungus per elektroninius valdžios vartus. Prisijungti prie jos galite, nuėję į paraiškų informacinės sistemos svetainę, pasirinkę mygtuką [Prisijungti], esantį svetainės viršutiniame dešiniame kampe. (žr.: 1 pav.)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

1 pav. Prisijungimo mygtukas

Paspaudus mygtuką [Prisijungti], jums pateikiamas langas su prisijungimo nukreipimu į elektroninius valdžios vartus, iššokusiame lange spaudžiamas mygtukas [Prisijungti per el. valdžios vartus]. (žr.: 2 pav.)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

2 pav. Mygtukas prisijungimui per el. valdžios vartus

Paspaudus mygtuką [Prisijungti per el. valdžios vartus] būsite nukreipiami į (https://www.epaslaugos.lt) portalą, kuriame autentifikuokitės pagal tikslinę naudotojų grupę: (žr.: 3 pav.)