BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių finansavimo konkursas

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2022-12-19 iki 2023-01-18
Atsakingas padalinys:
Sveikatos apsaugos skyrius
Paslaugos vykdytojas
Raminta Kudabienė tel. (85) 2112651, el. p. [email protected]; Akvilė Sakalauskaitė, tel. +370 645 99 620, el. p. [email protected]
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2023-01-18

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius kviečia teikti paraiškas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių finansavimo konkursui.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių konkursui paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitose sveikatinimo srityse (išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė). Sveikatinimo sritis turi būti numatyta organizacijos įstatuose (nuostatuose) ir vykdoma ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Priemonių rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Priemonė – tam tikrą laiką įgyvendinama kryptingos veiklos priemonių visuma, skirta paslaugai suteikti ar produktui sukurti, kuris yra skirtas visuomenės sveikatai išsaugoti, prevencijai, profilaktikai, sveikatos edukacijai vykdyti.


Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

      1. Psichikos sveikatos stiprinimas. Krypties temos:

1.1.  nuotolinė pagalba telefonu ir internetu;

1.2.  pagalba elgesio, raidos ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams ir šeimoms;

1.3.  patyčių, smurto ir mobingo prevencija;

1.4. valgymo sutrikimų prevencija;

1.5. psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba šeimoms susidūrusioms su kriziniu nėštumu, susilaukusioms naujagimio, neišnešioto naujagimio, naujagimio su negalia;

1.6. psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba besiskiriančioms, skyrybas išgyvenančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams;

1.7.  suaugusiųjų psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sveikatos raštingumo didinimas.

2. Sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija).

3. Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija. Krypties temos:

3.1. onkologinių susirgimų prevencija ir sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;

3.2. širdies ir kraujagyslių ligų, nervų sistemos ligų prevencija ir sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;

3.3. alerginių susirgimų prevencija;

3.4. gliukozės apykaitos sutrikimų ir cukrinio diabeto prevencija;

3.5. sveikatos raštingumo didinimas apie prevencines programas, profilaktinius sveikatos tikrinimus.

4. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Krypties temos:

4.1. sveikos gyvensenos ugdymas ir raštingumo didinimas (asmens higienos, sveikos mitybos, žalingų įpročių, mokslu grįsto lytiškumo, pirmosios pagalbos);

4.2. vaikų, paauglių, jaunimo psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sveikatos raštingumo didinimas;

4.3. vaikų ir jaunimo priklausomybių nuo ekranų naudojimosi trukmės, turinio ir poveikio sveikatai prevencija.

    5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika. Krypties temos:

5.1. ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktika;

5.2. žarnyno infekcinių ligų profilaktika;

5.3. tuberkuliozės profilaktika;

5.4. sveikatos raštingumo didinimas vakcinacijos tema.

6. Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir sporto traumų, pirmosios pagalbos teikimo, civilinės saugos).


Paraiškų teikimo tvarka: Viena organizacija gali teikti tik 1 paraišką į vieną prioritetinę kryptį.

Elektroninę paraišką ir papildomus dokumentus turi teisę teikti organizacijos vadovas (prisijungęs per organizacijos bankinius prisijungimus arba per kitas elektronines atpažinties priemones) arba jo įgaliotas asmuo.

Prie paraiškos pridedamų papildomų dokumentų sąrašas nurodytas paraiškos formoje. 

Reglamentuojantys teisės aktai:

Priemonių vertinamas ir atranka vykdomi vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos ir vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d.  įsakymu Nr. 30-3738/22 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos ir vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/130544507bb611ed964ce058db666078

 

Viena organizacija gali teikti tik 1 paraišką į vieną prioritetinę kryptį.

SVARBU !

Dėl galimų Elektroninių valdžios vartų techninių nesklandumų arba nesklandaus interneto veikimo, prašome nelaikyti neišsaugotos paraiškos lango atidaryto ilgiau nei 1 valandą.

Taip pat rekomenduojame pildant paraišką kartas nuo karto spausti  "Išsaugoti kaip juodraštį".